Wanger Media, Marianne Wanger, jornalist/speaker, faktaartiklar, porträttartiklar, dagspress, magasin, radio, EU, miljö, regional utveckling, småskalig livsmedelsproduktion, samhällsfrågor, franska, engelska

foto: sandra pettersson/fotograftina.se. grafisk form och webproduktion: annica nordin/periferi.se