Wanger Media, Marianne Wanger, lång erfarenhet från radio, tv, press, nyhetsreporter, producent, arbetsledare, Sveriges Radio, kommunikationschef på Greenpeace, matematik, kemi, zoologi, diplomerad ledare i pilates

foto: sandra pettersson/fotograftina.se. grafisk form och webproduktion: annica nordin/periferi.se